اولین جشنواره بین المللی برند سبز
  • ورود و ثبت نام

  • آمار سایت
  • اخبار همایش

فرایند برگزاری و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت تخصصی با برنامه ریزی جامع و با حضور برند های شاخص ملی و بین المللی و با برگزاری 8 پنل تخصصی نتیجه محور و 12 کارگاه کاربردی و عملیاتی که به مدت سه روز برگزار میگردد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
فرایند برگزاری و اجرایی دومین کنفرانس بین المللی برند سبز بصورت تخصصی با برنامه ریزی جامع و با حضور برند های شاخص ملی و بین المللی و با برگزاری 8 پنل تخصصی نتیجه محور و 12 کارگاه کاربردی و عملیاتی که به مدت سه روز برگزار میگردد به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. ادامه...
1400/10/06
کنفرانس بین المللی برند سبز با مشارکت ، پشتیبانی و حمایت بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه ، تشکل های صنفی و بخش خصوصی و با حضور بیست و چهار برند حامی محیط زیست و با هشت سخنرانی کلیدی در تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید.
کنفرانس بین المللی برند سبز با مشارکت ، پشتیبانی و حمایت بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه ، تشکل های صنفی و بخش خصوصی و با حضور بیست و چهار برند حامی محیط زیست و با هشت سخنرانی کلیدی در تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید. ادامه...
1400/07/06
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1400/06/30
جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت.
جناب آقای دکتر احمد فضلی رئیس محترم M&V و مدیر انرژی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تحت عنوان (برنامه اجرایی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در حوزه مدیریت سبز ) در کنفرانس سخنرانی خواهند داشت. ادامه...
1400/06/24
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.
شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. ادامه...
1400/05/24

  • حامیان
  • پوستر همایش